KBT & Konsult Gill Rohman AB

kognitiv beteendeterapi, mindfulness, ACT, coaching

 

Välkommen till KBT & Konsult Gill Rohman AB!

KBT&Konsult Gill Rohman AB erbjuder kognitiv beteendeterapi och coaching till privatpersoner, företag och organisationer

I KBT utgår man från att tankar är bärare av känslor och handlingar. Det är inte händelserna i sig som är problemet och som gör oss ledsna, oroliga eller rädda, utan det sätt som vi tolkar och tänker om dem. Vårt sätt att tänka och agera är till stor del inlärt. Därför kan vi också lära om och lära oss nya sätt att tänka, eller andra sätt att förhålla oss till olika situationer och de känslor och beteenden som dessa utlöser.

Här är några problemområden där KBT har bevisad effekt som behandlingsmetod och som jag kan hjälpa dig med:

 • Negativa tankar och grubblerier
 • Ängslighet och oro
 • Nedstämdhet/depression
 • Höga prestationskrav och missnöje med dig själv
 • Stress
 • Utmattningsdepression
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest/panikattacker
 • Fobier
 • Övervikt, gruppbehandling med Stahremetoden
 • Stresshantering, ACT och mindfulnessbaserad gruppbehandling
 • Att leva med smärta, ACT och mindfulnessbaserad gruppbehandling

Jag är KBT-terapeut och diplomerad mindfulnessinstruktör, med beteendevetenskaplig högskoleexamen som grund. Jag vänder mig till både privatpersoner och arbetsgivare. Välkommen att höra av dig till mig!

Mottagning centralt i Stockholm. 
Telefon: 070-3060719
Epost: info@kbtgillrohman.se